Dữ liệu đã xóa không thể khôi phục, bạn chắc chứ?

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRỰC TUYẾN

Thông tin

Giới thiệu các Ngành đang xét tuyển

Đăng ký

Đăng ký Xét tuyển

Tra cứu

Tra cứu thông tin đăng ký

Thời gian nhận hồ sơ của đợt xét tuyển hiện tại:

Từ ngày 11/07/2019 đến ngày 11/08/2019

Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký 1 ngành. Hệ thống sẽ tự động cập nhật lần cuối